Економічний енциклопедичний словник

Ощадні установи — система фінансово-кредитних установ, які мобілізують тимчасово вільні грошові кошти, формують з них позичкові капітали і надають кредити та інші послуги. Головне у діяльності О.у. — залучення дрібних заощаджень і доходів, які без посередництва не могли б функціонувати як великий позичковий капітал. Акумулюючи тимчасово вільні кошти (вклади), спеціалізовані О.у. надають їх у тимчасове господарсько-комерційне використання й водночас є посередниками у взаєморозрахунках, здійснюють касове обслуговування та інші операції з грошовими капіталами та грошовою масою. Водночас потреби товаровиробників у використанні кредитних ресурсів пов'язані з нерівномірністю процесу суспільного та індивідуального відтворення й не збіганням надходжень і витрат грошових коштів для забезпечення нормальної виробничо-збутової діяльності. Мобілізуючи розрізнені трудові доходи та заощадження, О.у. перетворюють ці кошти на додаткове джерело позичкового капіталу, який, з одного боку, стимулює розвиток розширеного суспільного відтворення, а з іншого — дає змогу інвесторам отримувати дохід, а отже, здійснювати свої майбутні видатки. Розрізняють три основні типи О.у.; а) взаємоощадні банки; б) ощадно-позичкові асоціації; в) кредитні кооперативи та кредитні спілки. Якщо раніше поточні рахунки відкривали своїм клієнтам лише комерційні банки, то тепер ощадно-позичкові асоціації, модернізуючи й розширюючи свій спектр послуг, створили т.зв. оборотні рахунки, кредитні спілки — рахунки за вкладами, за функцією подібні до поточних рахунків. В усіх О.у. ширшає використання безчекових ощадних рахунків, які дають змогу легко й без фінансових витрат переводити депоновані кошти в готівку, зосереджувати її на поточних або чекових рахунках. Різновид заощаджень — строкові вклади у короткострокові випуски державних цінних паперів, що стають доступними вкладникові лише після закінчення терміну їх емісії. Провідна форма О.у. у сучасній економіці — взаємоощадні банки. Як різновид банківських закладів кооперативного типу вони ефективно виконують функцію зберігання грошових вкладів організацій і домашніх господарств, стимулюють використання безстрокових депозитів і ведення поточних рахунків, надають різноманітні позички, активно впливаючи як на рівень поточного ринкового попиту та забезпечення його необхідною грошовою масою, так і на регулювання загальної маси грошей в обігу. Взаємоощадні банки беруть активну участь в управлінні взаємними довірчими фондами, страхуванні операцій та у випуску кредитних карток. Один із різновидів О.у., поширений у багатьох країнах світу, — депозитні банки, які переважно за рахунок залучених депозитів і на комерційних (платних) засадах здійснюють кредитування розрахункових операцій і фінансування підприємств, фірм, компаній промисловості, торгівлі та інших закладів. Ощадно-позичкові асоціації здійснюють переважно цільове розміщення заощаджень домашніх господарств для фінансування житлового будівництва тощо; кооперативні банки створюються передусім товаровиробниками на пайових засадах з метою кращого задоволення ззаємних потреб у кредиті та інших банківських послугах. Значну допомогу у фінансуванні купівлі на виплату (у кредит) та задоволенні інших потреб своїх членів — осіб з невеликими доходами — надають кредитні спілки — самокеровані кооперативи, в основі організації яких — спорідненість певних груп населення за професійними, релігійними, регіональними або іншими ознаками та внесення паю. Наприкінці XX ст. система Всесвітньої ради кредит

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити