Економічний енциклопедичний словник

Паблік рілейшнз (англ. public relations — стосунки з публікою, зв'язок з громадськістю) — наука, яка вивчає важливу складову корпоративної культури та одну з функцій управління соціальною інформацією, що сприяє налагодженню, впорядкуванню та розвитку спілкування, взаєморозуміння і співробітництва між організацією і громадськістю, а отже, між людьми, що утворюють керуючу і керовану підсистеми. З цією метою вдаються до заходів, спрямованих на виявлення та усунення джерел нерозуміння; на розширення сфери впливу організації, а також до будь-яких дій, спрямованих на поліпшення контактів між організаціями. Уперше П.р. як окрему науку теоретично обґрунтував Е. Бернейз (США) 1923. Найважливішими завданнями П.р. є аналітична і прогностична діяльність; створення популярності, формування корпоративної культури організації; залучення керівництва і персоналу до інтересів і запитів громадськості; підготовка до антикризового управління та ін. Загальноприйнятими методами П.р. є: активна взаємодія з засобами масової інформації, використання друкованого слова та усного мовлення, кіно, реклами, інтернету, організація виставок, ярмарок, конференцій тощо. Комплекс цих заходів і методів передбачає активні дії, спрямовані на досягнення доброзичливості, збереження репутації та формування у співробітників почуття відповідальності й зацікавленості у справах адміністрації. Найважливішими напрямами, на які поширюється діяльність П.р., є: 1) суспільна думка; 2) суспільні (в т.ч. політичні, соціальні, ідеологічні) відносини; 3) відносини з урядом; 4) відносини з іншими корпораціями; 5) відносини із споживачами; б) фінансові відносини; міжнародні відносини; 7) стосунки з громадськими організаціями. Основні завдання служб зв'язків з громадськістю в органах державної виконавчої влади полягають у постійному інформуванні громадськості про політику державного органу і його поточну діяльність, проведенні просвітницької роботи серед громадськості та наданні їм можливості висловлювати власну думку про важливі проекти і плани під час ухвалення рішень, інформуванні людей про їхні права та обов'язки тощо.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити