Економічний енциклопедичний словник

Парадокс Фельдштейна-Хоріоки — емпірично встановлена американськими економістами М.Фельдштейном і Ч.Хоріокою залежність, згідно з якою інвестиції в національну економіку зростають лише із зростанням внутрішніх заощаджень. Це суперечило ідеї неокласичного і кейнсіанського напрямів, згідно з якими низький рівень заощаджень, а отже, нестача інвестицій у країнах, що розвиваються, можна подолати залученням іноземного капіталу. П.Ф.—X. підтвердила, зокрема, практика країн Південно-Східної Азії, де підтримання стабільно високого рівня заощаджень сприяє залученню іноземних інвестицій та прискоренню економічного розвитку. З огляду на це не варто очікувати надходжень іноземних інвестицій в Україну без вжиття реальних заходів для збільшення внутрішніх заощаджень. Важливо водночас надавати перевагу недержавним інвестиціям, оскільки це знижує ризик непродуктивного використання капіталу.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити