Економічний енциклопедичний словник

Партнерство — форма організації підприємства, за якої дві або більше осіб об'єднують своє майно, стають співвласниками створеного підприємства, спільно управляють виробництвом і власністю, розподіляють прибуток і спільно відповідають за своїми зобов'язаннями. Окремими особами у П. можуть бути також юридичні особи, що як співвласники діють на підставі укладеного договору, який регулює всі права та обов'язки партнерів. Розрізняють П. з обмеженою відповідальністю (учасники відповідають за зобов'язаннями П. в межах їхніх внесків, що передбачає відповідний механізм розподілу прибутків) та звичайні (учасники несуть повну відповідальність за зобов'язаннями підприємства — розмірами свого внеску та особистим майном). Як і одноосібні господарства, П. мають певні переваги та недоліки. Переваги: 1) більші можливості розширення виробництва (внаслідок злиття капіталів декількох осіб); 2) кращий доступ до кредитних ресурсів (банки більше довіряють П., ніж одноосібним господарствам); 3) удосконалення процесу управління виробництвом і власністю (внаслідок спеціалізації учасників на виконанні окремих управлінських функцій); 4) збереження простого та пільгового механізму оподаткування. Негативні аспекти діяльності П.: 1) ускладнення вироблення й ухвалення управлінських рішень (через необхідність узгодження його між учасниками); 2) відповідальність окремих осіб за неправильні рішення, від яких партнерство не застраховане; 3) через заборону учасникам товариств з обмеженою відповідальністю продажу їхні внески (паї) на відкритому ринку, в разі виходу одного з них з П. інші учасники або треті особи зобов'язані викупити цю частку. П. найпоширеніші у сфері малого бізнесу у наданні послуг, зокрема в медицині, юриспруденції, у сфері сільського господарства та роздрібної торгівлі. У США 1980 налічувалося бл. 1,4 млн П., а 1996 — бл. 1,7 млн, 2001 — понад 2,1 млн. їхня частка в загальному обсязі продажу збільшилася за ці роки відповідно з 4,2 до 6,2% і до 11,2%, а в чистому доході скоротилася з 1,7 до 3,9%; у наступні роки значно збільшилась і 2001 становила 11%. Юридичною формою П. в Україні є здебільшого повне товариство, передбачене Законом України "Про господарські товариства".

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити