Економічний енциклопедичний словник

Патент (лат. patens (patentis) — відкритий, очевидний) — документ, виданий компетентним державним органом винахідникові або його правонаступникові, який засвідчує авторство, право на винахід і монопольне його використання, право не допускати інших осіб до виготовлення, використання і продажу запатентованого винаходу. У політекономічному контексті П. — це форма інтелектуальної власності, в якій виражається сукупність відносин економічної власності з приводу створення винаходу, його патентування і використання. П. може бути виданий і окремій організації, компанії. П. видають на 15—20 років.

За П. власник вносить певну плату (мито). П. чинний лише на території держави, якою він виданий, і захищає його власника від конкурентів. Для захисту винаходу в декількох країнах необхідно за поданими заявками отримати П. у кожній із них (зарубіжне патентування). П. захищені принципово нові винаходи. Власник П. може експлуатувати свій винахід самостійно (організовувати випуск продукції з його використанням), передавати право використання П. іншим особам чи організаціям повністю (продаж П.) або в певних межах (продаж ліцензії) (див. Ліцензія). Так, 2002 продано 134 ліцензії, в т.ч. 119 — в Україні та 15 — в інших країнах; загальна кількість діючих 2003 ліцензійних договорів і договорів на передання прав власності на об'єкти інтелектуальної власності становила 1386 одиниць, в т.ч. 62 — із зарубіжними партнерами. Загалом кількість залучених до господарського обігу патентів становила лише 3000, тоді як у Польщі, Чехії — понад 40 тис. По закінченні терміну дії П. новинки техніки і технології стають доступними для конкурентів. Середній розмір щорічних платежів за ліцензією (роялті) — 2—8% вартості річної продукції, що випускається за ліцензією і має широкий комерційний збут. Патентування не поширюється на фундаментальні наукові дослідження (а відтак — і на винаходи), на хімічні речовини (дозволяється патентувати лише способи їх отримання), ліки (в деяких країнах), військові розробки та ін. 14 країн Західної Європи 1973 підписали Конвенцію про створення Європейської системи патентування, згідно з якою виданий Європейським патентним бюро П. розглядається в цих країнах як національний. Продаж ліцензій в іншу країну передбачає отримання в ній П. Закордонне патентування — важливий засіб закріплення компаніями своєї технічної переваги в певних сферах на світовому ринку. Найбільше зарубіжних П. у могутніх американських компаній. На корпоративне патентування у розвинених країнах припадає бл. 80%. У США щорічно продають прав на інтелектуальну власність на суму понад 30 млрд дол., причому позитивне сальдо перевищує 20 млрд дол. Громадяни України, українські організації мають право на патентування своїх винаходів у зарубіжних країнах. Таким шляхом 2000 запатентовано 120 П„ 2001 — 89, 2002 — 164, переважно — в Росії. Позитивний вплив патентної системи на науково-технічний прогрес виявляється в поширенні науково-технічної інформації через патентні описи, у стимулюванні наукових досліджень конкурентів. Водночас зарубіжне патентування гальмує виробництво патентованого продукту у країнах патентування, а отже, і науково-технічний прогрес цих країн. До аналогічних наслідків призводять скуповування і консервація монополіями (у т.ч. олігополіями) винаходів (насамперед винаходів-замінників), використання "паперових" (винаходів, які існують лише на папері) та ін. В Україні П. з проведенням експертизи винаходу на новизну світового характеру видається через 3—4 роки після подання заявки, що істотно гальмує розширення ринку науково-технічної продукції.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити