Економічний енциклопедичний словник

Первісне нагромадження капіталу — процес відокремлення маси дрібних товаровиробників від засобів виробництва та перетворення їх на юридично вільних, але економічно залежних найманих працівників, з одного боку, і зосередження засобів виробництва, інших видів багатства в руках незначної меншості — з іншого. Термін "П.н.к." вперше вжито у працях А.Сміта. П.н.к. зумовлене дією законів адекватності виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил, концентрації виробництва, закону вартості та ін. Так, розвиток товарно-грошових відносин у надрах феодалізму зумовив диференціацію товаровиробників, розорення одних і збагачення інших. Прискорили П.н.к. великі географічні відкриття, які сприяли формуванню світового ринку. Із ввезенням значної кількості золота і срібла в Європу з колоній (це означало початок формування колоніальної системи, пограбування колоній) ціни на товари широкого вжитку зросли в 4—5 разів, що сприяло значному збагаченню купців і підприємців. Грошове багатство нагромаджували також лихварі. Лихварством в Україні займалися купці, корчмарі, війти. У Франції та деяких інших країнах викуп селян із феодальної залежності розпочався ще в XIII ст., що означало формування юридично вільних товаровиробників. П.н.к. також здійснювалося примусово. Зокрема, в Англії у XVI—XVII ст. лендлорди експропріювали громадські та приватні землі селян, які на той час звільнялися від кріпосної залежності. Цьому сприяла держава, яка приймала відповідні закони. Відчужені землі віддавалися в оренду підприємцям. Паралельно утворювалося капіталістичне фермерство. Землю втратили майже 1,5 млн селян. Методами П.н.к. були також система протекціонізму, колоніальна торгівля, піратство, державні позики й податки та ін. В Україні П.н.к. швидкими темпами здійснювалося після скасування кріпосного права: з 48,1 млн га земельного фонду надільне землекористування селян зменшилося на 27,6%.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити