Економічний енциклопедичний словник

Передання технології — передання технології розвиненими країнами слаборозвиненим на платній або безоплатній основі. ЮНІДО (організація ООН з промислового розвитку) розглядає П.т. як тривалий і складний процес, який охоплює: а) добір і придбання технології; б) її адаптацію та освоєння; в) використання місцевих можливостей для вдосконалення придбаної технології. П.т. передбачає: підготовку відповідних кадрів, постачання сировиною та електроенергією, формування достатнього попиту на нову продукцію, проникнення на світові ринки. П.т. на безоплатній основі — надання науково-технічної допомоги державою або міждержавними організаціями, міжнародне співробітництво у сфері науки і техніки, науково-технічний обмін на основі особистих контактів. П.т. на платній основі — ліцензійна торгівля, купівля втіленої технології, послуг (консалтингових та управлінських), внутріфірмові поставки в межах ТНК та ін. Незважаючи на П.т., технологічний розрив між розвиненими і слаборозвиненими країнами поглиблюється, що є істотною ознакою технологічного неоколоніалізму. П.т. на платній основі все більше унеможливлюється через збільшення зовнішньої заборгованості слаборозвинених країн розвиненим.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити