Економічний енциклопедичний словник

Переоцінка основних фондів — зміна початкової вартості основних фондів, що здійснюється за постановою уряду у разі реконструкції об'єкта та з інших причин. Розрізняють такі види оцінювання основних фондів: 1) первинна (балансова) вартість включно з фактичними витратами на виготовлення чи придбання основних фондів, транспортування, будівельно-монтажні та інші роботи, пов'язані з введенням їх у дію; 2) відновна вартість, яка охоплює вартість виробництва і споживання основних фондів в умовах і за цінами певного періоду (визначається переоцінкою діючих основних фондів з урахуванням їх фізичного стану і морального зношення); 3) залишкова вартість — різниця між балансовою (первинною або відновною) вартістю і сумою зношення основних фондів, обчисленою на основі норм амортизації на повне відновлення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити