Економічний енциклопедичний словник

Перру (Реrrouх) Франсуа (1903-1987) — французький економіст, провідний представник інституціонально-соціологічного напряму політичної економії. З 1928 — професор політичної економії у вищих навчальних закладах Ліона і Парижа. П. засновник і директор Інституту економічного і соціального розвитку. У своїх працях П. намагався розробити теорію сучасного капіталізму. З цією метою він обґрунтував концепцію "домінуючої економіки", в якій існують панівні і підпорядковані фірми, причому такі відносини характерні для окремих країн. В основі економіки домінування — відмінності у обсягах виробництва і капіталу, а також у ступені поінформованості партнерів, у приналежності до різних галузей господарства. Оскільки домінантні фірми самі формують умови зростання прибутків, активно впливають на інші фірми і споживачів, підпорядковуючи їх своєму впливу, це створює основу для впровадження індикативного планування. Водночас фірми-домінанти мають сильний "ефект притягання", який збільшує масштаби і темпи економічної експансії. Отже, за логікою еволюції "домінуючої економіки", держава повинна стати "центром ухвалення рішень". Своєю чергою, до полюсів зростання П. відносив не лише домінантні фірми, а й комплекс галузей. Завданням держави є складання довготермінових програм розвитку максимально швидкими темпами, що забезпечить "гармонізоване зростання", яке досягається через "соціальний діалог" між підприємцями і найманими працівниками, виробниками і споживачами з метою перетворення ринкової економіки на "суспільство соціальної гармонії", підпорядковане вимогам максимальної економічності. Це сприятиме зростанню ролі держави як верховного арбітра, що наглядає за дотриманням загальних інтересів, їх узгодженням з інтересами кожної людини, подоланню злиднів і насильства.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити