Економічний енциклопедичний словник

Підвищення кваліфікації кадрів — процес поглиблення та удосконалення вмінь і практичних навичок у межах професій і спеціальностей або розширення кваліфікаційного профілю працівників через освоєння інших і суміжних професій шляхом розширення теоретичних знань. П.к.к. здійснюється шляхом ознайомлення з передовими досягненнями науки і техніки у відповідних сферах, оволодіння новими економічними знаннями, ознайомлення з передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом, закріплення цих знань на практиці тощо. П.к.к. сприяє забезпеченню повнішої зайнятості працездатного населення, підвищенню ефективності використання трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів. Згідно з трудовим законодавством, для П.к.к., передусім молоді, власник підприємства або уповноважений ним орган може організовувати індивідуальне, бригадне, курсове чи інше виробниче навчання за рахунок підприємства, організації чи установи. Однак упродовж 90-х XX ст. — на початку XXI ст. в Україні через масове безробіття та погіршення П.к.к. наймані працівники значною мірою декваліфікувалися, що істотно посилило деформації на ринку робочої сили, в т.ч. на ринку праці. Так, витрати підприємств на професійну підготовку працівників в останні роки XX ст. знизилися більш як у 12 разів і 1999 становили в середньому на одного працівника 16 грн (0,3% витрат власників підприємств на робочу силу). Цей процес тривав і на початку XXI ст. (див. Освіта професійна).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити