Економічний енциклопедичний словник

Підготовка кадрів — система освіти, яка надає працівникам господарства країни можливість набути необхідні знання, уміння. П.к. здійснюють державні та недержавні заклади. У СРСР було створено ефективну систему П.к., що здійснювалася в державних і частково кооперативних навчальних закладах, до якої входили професійно-технічні училища (на базі неповної середньої та середньої освіти готували кваліфікованих робітників для виробничої та невиробничої сфер), а також середні і спеціальні та вищі навчальні заклади. В 1990—1991 в СРСР функціонувало 4556 середніх спеціальних навчальних закладів, у т.ч. в Україні — 772, в яких навчалося відповідно 4097 тис. і 757 тис. учнів. В систему середньої спеціальної освіти входили технікуми (промислові, сільськогосподарські, торговельні, будівельні та ін.) і училища (педагогічні, музичні, художні, театральні та ін.), а спеціалістів вищої кваліфікації готували у вищих навчальних закладах — університетах, інститутах, академіях. В СРСР їх було 911, в Україні — 149, у них навчалося відповідно 5200 тис. і 881 тис. студентів. П.к. здійснювалась у державних закладах безоплатно. З проголошенням незалежності України на основі успадкованої від СРСР мережі середніх спеціальних і вищих закладів формується система вищих навчальних закладів, яка охоплює технікуми (училища), коледжі, інститути, академії, університети з відповідними статутами і рівнями акредитації (див. Освіта). Однак якість освіти загалом погіршилась (див. Якість вищої освіти; Якість загальної середньої освіти), хоча кількість студентів значно зросла.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити