Економічний енциклопедичний словник

Підприємницька ідея — конкретне цілісне знання про доцільність і можливість здійснювати певний вид підприємницької діяльності, а також чітке усвідомлення мети такої діяльності, шляхів і засобів її досягнення. Елементами такого цілісного знання є: 1) усвідомлення необхідності працювати на межі своїх здібностей (фізичних, розумових, організаторських та ін.); 2) відмова від попереднього виду занять, професії тощо; 3) прагнення стати власником, передусім власником підприємства (а отже, відмова від праці на інших осіб); 4) прагнення примножувати своє багатство створенням товарів і послуг, необхідних для суспільства; 5) намагання у такий спосіб реалізувати свою мету, здобути визнання в суспільстві й навіть впливати на політику; 6) визначення джерел отримання ресурсів для створення власного підприємства, усвідомлення труднощів цього процесу за наявності власних коштів; 7) знання певного виду підприємницької діяльності, способів створення підприємства у певній сфері чи галузі; 8) вміння обрати оптимальну організаційну та організаційно-правову форму його існування; 9) знання можливих ризиків, які очікують підприємство в процесі його діяльності, вміння управляти ними, нейтралізувати найнебезпечніші негативні аспекти; 10) вміння організувати облік на підприємстві й знання основ такого обліку; 11) знання зовнішніх чинників, що впливають на підприємницьку діяльність — чинного законодавства, форм і засобів економічної політики. Конкретизацією П.і. є ідея створення нового товару (див. Новий товар). Джерела П.і.: а) здобуті в середній школі та вищому навчальному закладі знання з економічних дисциплін; б) досвід у цій сфері батьків, родичів і знайомих; в) інформація, отримана із засобів масової інформації; г) бажання споживачів мати нові товари, отримувати нові послуги; д) ідеї науковців; е) ярмарки і виставки; ж) побажання працівників торгівлі, системи збуту, осіб, зайнятих рекламою; з) ідеї потенційних конкурентів, публікації у професійних виданнях, у т.ч. про наявні патенти й ліцензії тощо. Перш ніж зробити свій вибір, потенційний підприємець повинен дотримуватися таких принципів: 1) обсяги фінансових ресурсів для створення підприємства повинні бути мінімальними; 2) очікуваного результату слід досягнути якнайшвидше, 3) ризики при створенні та функціонуванні підприємства мають бути незначними; 4) умови матеріально-технічного постачання — максимально сприятливі; 5) умови збуту продукції повинні сприяти реалізації максимальної кількості товарів і послуг найпростішими засобами; 6) необхідно отримати державну підтримку у перші роки існування підприємства; 7) напрям підприємницької діяльності має максимально відповідати здібностям підприємця та реалізації його мети. Основними сферами здійснення підприємницької діяльності є сфера матеріального і нематеріального виробництва (сфера послуг). До матеріально-виробничих послуг, надання яких може організувати підприємець, відносять: частину послуг транспорту, торгівлі, зв'язку; матеріальні послуги населенню (хімчистка, прання, обслуговування і ремонт автомобілів, електроприладів, годинників, меблів, одягу, взуття, ювелірних виробів та ін.); готельні послуги; послуги з виробництва та обігу (з організації та налагодження управління виробництвом — створення підприємств, приватизація, аудиторські послуги та ін.); проектно-конструкторські бюро; агентства з прокату устаткування; передрук і стенографія, проектування інтер'єрів та ін. Послугами нематеріальними (не речовими) є послуги у сфері науки, освіти, охорони здоров'я, господарського використання нерухомості, страхування, юридичні послуги та ін. Зокрема, у сфері науки малі та середні вузькоспеціалізовані підприємства можуть виконувати спеціальні розрахунки для великих компаній, складати програми для комп'ютерів, розробляють окремі частини інженерних проектів, здійснювати лабораторні й стендові випробування (фіксувати виконані роботи у формі патентів), продукувати нові ідеї, здійснювати відкриття і винаходи, пропонувати ноу-хау. Для створення підприємства у цій сфері потрібен менший стартовий капітал, менше специфічних знань (про технологію виробництва, способи управління тощо). Вибір виду підприємницької діяльності у сфері матеріального виробництва передбачає маркетингове дослідження як найважливішу ланку технології визначення переваг створюваного підприємства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити