Економічний енциклопедичний словник

Підприємства венчурні — організаційно-правова форма функціонування венчурного (ризикованого) капіталу та оптимального поєднання науки і виробництва, спрямована на максимально швидке отримання найбільших прибутків та реалізацію власних творчих ідей винахідників. П.в. займаються науковими дослідженнями і розробками, а також створенням, упровадженням у виробництво нової ідеї або проекту, передусім у прогресивних наукомістких галузях. Венчурний капітал формується шляхом пайової участі інвесторів (венчурних капіталістів, які безпосередньо здійснюють стратегічне керівництво інвестиційними проектами, а акумульовані ресурси функціонують у формі акціонерного капіталу). Водночас П.в. можуть бути окремими відділами (філіями) великих промислових і страхових компаній, фінансових груп тощо, а також створюватися за підтримки держави. П.в. не повертають вкладені у них кошти і не виплачують відсотки за них. Зате інвестор отримує права на всі запатентовані й не запатентовані "ноу-хау", інновації й засновницький прибуток від діяльності такого підприємства в разі успіху. П.в. створюють безпосередньо підприємці, менеджери, бізнесмени. Венчурне фінансування стимулює розвиток науково-технічного прогресу, сприяє прискоренню впровадження новітніх досягнень науки у виробництво. Створення П.в. вигідне також великим компаніям, оскільки таким чином вони використовують підприємницький талант малих бізнесменів, їх енергію і творчу ініціативу, частково перекладають на них ризик нововведень. Тому кожна п'ята новинка науки і техніки, успішно впроваджена великими компаніями розвинених країн світу, запозичена у невеликих фірм і дає позитивний комерційний результат. У США 2000 20 тис. невеликих фірм проводили інтенсивні наукові розробки, а обсяг венчурного капіталу перевищував 100 млрд дол. Норма прибутку П.в. у другій половині 90-х становила 37— 48%, а отже, приблизно втричі перевищував середній прибуток промислових компаній країни.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити