Економічний енциклопедичний словник

Підприємство віртуальне — найновіший вид міжорганізаційного кооперованого гнучкого підприємства, яке тимчасово об'єднує певну кількість юридичних і фізичних осіб і завдяки високій раціоналізації системи виробництва та збуту товарів і послуг, розширенню їх асортименту формує віртуальний ринок і створює суттєві додаткові вигоди споживачам. Віртуальний ринок — надання споживачам широкого спектра комунікаційних та інформаційних послуг комерційного призначення на основі реальної рівноправності партнерів, їх вільного (на засадах вільної конкуренції) доступу до ринку та відсутності істотних відмінностей в отриманні необхідної інформації про кон'юнктуру ринку. Такі процеси відбуваються у віртуальній реальності, яка є імітацією реальних процесів виробництва, в т.ч. праці, віртуального планування у кібернетичному просторі, зокрема дає змогу заздалегідь уявити прототип майбутнього підприємства, робочі місця, обладнані технікою, модель продукції та ін. Віртуальні організаційні фірми охоплюють внутріорганізаційні (виконання роботи вдома і з використанням засобів телезв'язку, банків даних тощо з об'єднанням окремих працівників у єдину систему за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій) і міжорганізаційні П.в. (об'єднання юридичних і фізичних осіб за межами окремого підприємства на нетривалий період з метою оптимального розподілу ризиків; для мобілізації важливих ресурсів і чіткого виконання окремих складних замовлень у стислий термін). їх особливість — оперативне узгодження та об'єднання інтересів юридичних і фізичних осіб на основі довіри, високої ділової культури й моралі, територіальної відокремленості та незалежності за попереднього узгодження ролі окремих учасників у запланованих процесах. Створення П.в. починається з надходження замовлень, ретельного добору учасників, ресурсів (кадрових, матеріальних, фінансових), передусім досвіду і знань, а також виконуваних функцій, техніко-економічного обґрунтування економії на витратах виробництва, впровадженні нових досягнень науки і техніки, прискоренні виконуваних замовлень тощо. Відтак відбувається оптимізація їх інформаційно-комунікаційних послуг і сам процес виконання замовлень. Організаційно-правові форми П.в. — партнерства, партнерські пули (загальні котли), для яких характерна здебільшого централізована система управління й водночас автономне самоуправління.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити