Економічний енциклопедичний словник

План економічний — комплексна характеристика, модель розвитку основних показників, параметрів майбутнього стану національної економічної системи, окремих сфер, регіонів, галузей, організацій (підприємств, фірм, компаній), а також шляхи і способи досягнення цілей, необхідні для цього ресурси. Розрізняють довготермінові (на 10—15 років), середньо-термінові (на 3—5 років) і короткотермінові (до 1 року) П.е., а також директивні (підлягають обов'язковому виконанню), індикативні (прогнозні, не підлягають обов'язковому виконанню). У СРСР розроблялися й затверджувалися директивні П.е., однак жоден такий п'ятирічний і семирічний план не був виконаний. Індикативні плани складають у деяких розвинених країнах. Зокрема, у Франції прийнято дванадцятий п'ятирічний план. Ступінь виконання планових показників в індикативних планах нижчий, ніж у директивних. Через домінування в Україні ідеології ринкової економіки після проголошення державної незалежності, не виважену економічну політику економічне планування в державному масштабі було скасовано і прийнято більш як 10 програм виходу з економічної кризи, жодна з яких не була виконана. З 1995 почалося впровадження індикативного планування.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити