Економічний енциклопедичний словник

Планові показники — кількісно-якісне вираження завдань макроекономічних, регіональних, галузевих планів і планів організацій, що характеризують процес відтворення залежно від рівня планової роботи на відповідних рівнях. У системі планування в СРСР переважали директивно затверджувані плани. В системі індикативного планування розробляються П.п. прогнозні (визначають можливі орієнтири розвитку економіки, окремих сфер і галузей), розрахункові (відображають аналітичні та фінансові аспекти). До найважливіших макроекономічних показників належать: виробництво ВВП; використання трудових ресурсів і зайнятості населення; розмір грошових доходів населення; темпи зростання ВНП та ін. До показників, контрольованих державними органами, належать: державний контракт і державне замовлення, ціни й тарифи на окремі найважливіші види продукції та послуги. З метою виконання планів розробляють соціально-економічні нормативи (мінімальна заробітна плата, норми амортизації тощо); податки й податкові пільги; обсяг державних інвестицій і кредитних ресурсів; обсяги бюджетного фінансування й дотації; розміри пенсій, стипендій та ін. Кожна ланка управління повинна додатково розробляти показники, що відображають особливості її економічного й соціального розвитку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити