Економічний енциклопедичний словник

Планування макроекономічне — форма управління народним господарством, що передбачає визначення цілей, розроблення (складання) планів та їх реалізацію (з урахуванням шляхів досягнення) на основі наукового передбачення, що базується на пізнанні економічних законів. Розрізняють директивне, індикативне, стратегічне П.м. У 20-х XX ст. в СРСР започатковано директивне П.м., що передбачало домінування державної власності, використання державою передусім адміністративних важелів для виконання єдиного законодавчого закріпленого народногосподарського плану. Від підприємств вимагали виконання планів за асортиментом і обсягами виробництва продукції, цінами, централізовано розподілялися ресурси. Після другої світової війни П.м. почали розроблятися у Франції, Норвегії, в 60-х — в Бельгії, Швеції, Великобританії, Франції, Італії. Водночас здійснювалося перспективне П.м. (програмування) в національному масштабі в Канаді, Японії, Греції, Іспанії, Португалії та інших країнах. Поняття "планування розвитку" домінує і в сучасній економіці та асоціюється з науково обґрунтованими принципами ведення господарства, а також інституціональних змін. Найпоширенішими є середньо-термінові індикативні плани розвитку. У США переважає бюджетне П.м., що базується на попередньому бюджетному фінансуванні та фінансовому програмуванні. Для Швеції, Норвегії характерне кон'юнктурне короткотермінове планування розвитку. В Нідерландах воно виступає у формі оптимального поєднання державних бюджетів, щорічних поточних програм і економічного прогнозування. П.м. є також процесом свідомого і цілеспрямованого впливу свідомого суб'єкта управління на певні об'єкти (економічний і соціальний розвиток підприємства, регіону, національної економіки). П.м. стратегічне виробляє таку стратегію поведінки національної економіки за умов регульованого економічного середовища, яка забезпечить їй виживання шляхом цілеспрямованого управління змінами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити