Економічний енциклопедичний словник

Планування на підприємстві — процес складання індикативних планів (прогнозів) підприємства, фірми, компанії на базі планів соціально-економічного розвитку країни, окремих регіонів, галузей із визначенням обсягів виробництва товарів і послуг, джерел фінансування, ринків збуту тощо. План підприємства розробляють за такою схемою: визначення обсягів попиту на товари і послуги, що виробляються або можуть бути виробленими, узгодження обсягів з виробничими потужностями й технологічним забезпеченням та необхідними ресурсами; розробка заходів, спрямованих на реконструкцію і технічне переозброєння виробництва; прогнозування обсягів збуту товарів, наданих послуг та виконаних робіт й попереднє укладання договорів поставки. Залежно від термінів, П. на п. поділяють на перспективне, поточне та оперативне; за змістом — на техніко-економічне та соціально-економічне. Техніко-економічне — охоплює питання, пов'язані з перспективним розвитком виробництва, впровадженням нової техніки і технології, результатів наукових досліджень і конкретизується в планах перспективного, економічного розвитку та річних планах. До них, зокрема, включають такі розділи: виробництво і реалізація продукції; технічний розвиток і організація виробництва, підвищення економічної ефективності виробництва, капітальні вкладення і капітальне будівництво, матеріально-технічне постачання, умови праці, собівартість, прибуток і рентабельність виробництва, фінанси. Соціально-економічне включає розділи: підготовку кадрів, соціальний розвиток колективу, охорона природи і раціональне використання природних ресурсів, зовнішньоекономічні зв'язки та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити