Економічний енциклопедичний словник

Плата орендна — плата за користування взятим в оренду майном, зафіксована договором оренди, в якому визначається терміни її сплати, її розмір, інші умови. Залежно від умов договору П.о. може включати частину амортизаційних відрахувань від вартості використаного орендованого майна, кошти, що їх передає орендар орендодавцеві для ремонту об'єктів після закінчення терміну їх оренди, та частину доходу (в т.ч. прибутку), який отримує орендар від використання взятого в оренду майна. Розміри амортизаційних відрахувань у складі П.о. визначають згідно з передбаченим договором розподілом зобов'язань сторін щодо відтворення орендованого майна. Якщо участь орендодавця у відтворенні переданого в оренду майна не передбачена угодою, то амортизаційні відрахування до П.о. не вносять. Частина прибутку (доходу), отриманого від використання орендованого майна, входить до П.о. здебільшого на рівні банківського відсотка від вартості цього майна. П.о. встановлюють за все орендоване майно або окремо для кожного об'єкта в грошовій або натуральній формах (можлива їх комбінація).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити