Економічний енциклопедичний словник

Платоспроможність підприємства — здатність підприємства, фірми, компанії своєчасно і в повному обсязі виконувати свої фінансові зобов'язання перед кредиторами. Щоб вчасно повернути кредит, підприємство повинно бути платоспроможним, тобто мати джерела для його повернення — власні кошти й кошти, своєчасно отримані від реалізації запланованих обсягів збуту товарів і послуг, а також від виконаних робіт. Істотну роль у П.п., його стабільності відіграє дотримання ним принципів фінансування. Зокрема, інвестиції з тривалими термінами окупності повинні фінансуватися за рахунок довготермінових фінансових надходжень, найбільш ризиковані інвестиції (в т.ч. капіталовкладення) — за власні кошти. Стабільність П.п. визначають за допомогою коефіцієнта заборгованості:Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити