Економічний енциклопедичний словник

Платоспроможність страховика — здатність страховика виконати свої внутрішні та зовнішні зобов'язання. До зовнішніх належать зобов'язання перед страхувальниками, фінансовими установами, перестраховиками, бюджетом; до внутрішніх — перед засновниками, представництвами та філіями, співробітниками. П.с. забезпечується з страхових резервів (які мають бути не меншими за взяті зобов'язання) і власних вільних коштів. Досвід розвинених країн свідчить, що страховик є платоспроможним, якщо його власні кошти перевищують зовнішні зобов'язання. Власні кошти страховика утворюють запас платоспроможності, який визначають окремо за ризикованими видами страхування (страхова компанія є платоспроможною, якщо фактичний запас перевищує розрахунковий нормативний) і за страхуванням життя (де розмір платоспроможності визначають на основі страхових виплат). Законом України "Про страхування" передбачено обов'язкове укладання договору перестрахування, якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10% суми сплаченого статутного фонду і наявних страхових резервів.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити