Економічний енциклопедичний словник

Плинне перенаселення — відносне перенаселення у формі тимчасового безробіття внаслідок циклічного та нерівномірного характеру виробництва. П.п. охоплює тимчасове і постійне (хронічне) безробіття, що зростає. Зокрема, у США "природний рівень" безробіття в 60-х XX ст. становив 4% сукупної робочої сили, наприкінці 80-х — 7,5, наприкінці 2000 — 4; у країнах ОЕСР в 1961-1970 — 3,1%, в 1971-1980 - 4,8, в 1981-1990 — 7,9%, 2003 - 7,1%. Кількість безробітних за цей період — відповідно 9, 16,1 і 29,8 млн осіб. Загалом у розвинених країнах 2000 налічувалось понад 50 млн безробітних. Особливо різко П.п. зростає під час економічних криз. Масштаби П.п. значно зменшуються завдяки швидкому розвиткові сфери нематеріального виробництва. Протягом 80—90-х XX ст. у цій сфері у США та Японії створено відповідно 95 і 80% загальної кількості нових робочих місць. Під час кризи 90-х в Україні зростали масштаби П.п. (див. Рівень безробіття). Для П.п. у розвинених країнах світу характерне збільшення частки безробітних із середньою та вищою освітою, особливо молоді. Це явище спостерігається значною мірою і в Україні, оскільки майже 60% випускників вищих навчальних закладів 2000—2003 не були працевлаштовані. Через значні масштаби безробіття, низьку заробітну плату щорічна інтелектуальна міграція з України — понад 95 тис. осіб, внаслідок чого національне багатство зменшується на приблизно 300 тис. дол. у розрахунку на міграцію одного працівника.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити