Економічний енциклопедичний словник

Плинність робочої сили — переміщення робітників і службовців з одних підприємств, фірм і компаній на інші. Відбувається внаслідок втрати роботи через закриття підприємств, установ, звільнення працівників за власним бажанням, звільнення за прогули та інші порушення трудової дисципліни, недостатній розвиток сфери обслуговування та інші чинники. Показником П.р.с. є відношення кількості працівників, які вибули з підприємств і установ, до їх середньоспискової кількості. До нього не включають працівників, які вибули у зв'язку з навчанням, призовом на службу в армію, виходом на пенсію. Для скорочення П.р.с. необхідні поліпшення умов праці та оплати робочої сили, надання можливостей для поєднання роботи з навчанням, збільшення розмірів премій і виплат за вислугу років, встановлення надбавки до пенсій за тривалий час роботи на підприємстві та ін. Найбільша П.р.с. існує під час економічних криз, оскільки рівень безробіття різко зростає, і значна частина працівників намагається знайти роботу на інших підприємствах, змінити професію. У США бл. 20 млн найманих працівників щорічно залишають свої робочі місця, майже 10 млн з них робить це добровільно. Найнижча серед розвинених країн світу П.р.с. в Японії, що зумовлено системою пожиттєвого найму працівників (третини загальної їх кількості).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити