Економічний енциклопедичний словник

Податки місцеві — податки, що надходять до місцевих бюджетів від юридичних і фізичних осіб, які отримують доходи, мають майно і продають товари та надають послуги на території певної адміністративної одиниці. П.м. вилучають на підставі національного законодавства і рішень місцевих органів влади. Співвідношення між центральними і П.м. залежить від розподілу соціально-економічних функцій між різними ланками державної влади (див. Фінанси державні), від співвідношення їхніх бюджетів. Так, у США до першої світової війни переважали місцеві бюджети, а отже, і П.м. (на бюджет штатів і місцевих органів влади припадало понад 70% сукупних податкових надходжень). Після другої світової війни понад 80% податків надходило до центрального бюджету. За останні десятиріччя XX — початку XXI ст. зросла роль регіонів (відповідно — регіонального управління), що зумовлює певне збільшення П.м. У США з 1980 по 2003 щорічні доходи органів влади штатів і місцевих збільшились з 338 млрд дол. до понад 1,5 трлн дол.; в т.ч. за рахунок поточних податків — з 230 до 964 млрд дол. (зокрема, особистий подохідний податок зріс з 49 до 226 млрд дол.; податок з корпорацій — з 43 до 205 млрд дол.; податок на продаж — з 83 до 341 млрд дол.; податок на власність — з 69 до 304 млрд дол.). У розвинених країнах існує велика кількість П.м. (у Бельгії, наприклад, — 100, у Франції — більш як 50). Однак місцеві органи влади, як правило, не наділені правом запроваджувати П.м., тому майже всі види таких П.м. затверджуються центральними органами влади. Якщо в окремих країнах уряд дозволяє місцевій владі встановлювати їх, то здійснює контроль за ставками цих П.м. та їх розмірами. Розрізняють власне П.м., надбавки до загальнодержавних податків, які поповнюють місцевий бюджет, та інші малі податки, збори і внески. Найважливішими серед П.м. є прямі та непрямі податки, які стягують місцеві органи влади. Прямі — майновий, промисловий, земельний, особистий подохідний, корпоративний, на жителів і професію; непрямі — податки на покупки (одяг, медикаменти, автомобілі, телевізори, радіоприймачі, електролампи тощо) і специфічні акцизи на бензин, алкогольні напої, тютюнові вироби, споживання газу, електроенергії, сірники, за користування телефоном та ін. У США, Великобританії, деяких інших країнах серед П.м. на першому місці — майновий податок, об'єктом якого є нерухоме майно (земля, будинки, гаражі, споруди (фермерські), машини та ін. (див. Майновий податок). Водночас у багатьох країнах існують різноманітні податкові пільги (у США, наприклад, не оподатковуються предмети хатнього вжитку, цінні папери, житлові будинки, що належать ветеранам війни і людям похилого віку, власність благодійних організацій і фондів). Той самий об'єкт може оподатковуватися фінансовими органами штатів, муніципалітетів, графств. У Великобританії не підлягають оподаткуванню землі, що використовуються в сільському господарстві, фермерські споруди і церкви. З метою стимулювання інвестиційної діяльності промислові й торговельні споруди не оподатковуються впродовж перших десяти років. Оподаткування П.м. подохідним має істотні відмінності в різних країнах. Промисловий податок вилучають з доходів від занять промислом і обсягів виробничих фондів (капіталу). Його сплачують фізичні та юридичні особи. Земельний податок стягують з об'єктів різних типів окремо. Значна частка непрямих П.м. у бюджетах окремих країн. Зокрема, у США до бюджетів штатів стягується універсальний акциз (податок на продаж) — до 30% надходжень із ставкою в середньому 5% роздрібної ціни споживчих товарів. В Україні 2003 налічувалося 37 різних видів податків, більшість з яких П.м. Так, 2003 частка подохідного податку з громадян у загальній сумі податкових надходжень місцевих бюджетів становила бл. 38%, податку з прибутку підприємств — 5%, податку на землю — понад 6%. Тому у процесі формування податкової системи необхідно встановити оптимальні пропорції між центральними і П.м., зокрема доцільно збільшити частку податків, що спрямовується до місцевих бюджетів, з метою посилення ролі регіонів у здійсненні соціально-економічних реформ.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити