Економічний енциклопедичний словник

Податки непрямі — податки на товари і послуги, які залежать від розмірів споживання, додаються до ціни товарів, послуг, виконаних робіт або включаються у тариф і сплачуються споживачами. Історично основним видом П.н. були акцизи. За сучасних умов П.н. — податки на покупки, на продаж, ПДВ, акцизи, мита та ін. Найважливіший із них — специфічні акцизи, якими оподатковуються окремі види товарів і послуг (алкогольні напої, тютюнові вироби, бензин для автомобілів тощо) та універсальні акцизи, якими оподатковується валовий оборот промислових чи комерційних організацій. Найпоширеніша форма універсального акцизу — ПДВ. Специфічні акцизи й ПДВ формують бл. 90% загальної суми П.н. Однією з форм класифікації П.н. є виокремлення податків з обороту і ПДВ. У разі стягнення податків з обороту об'єкт оподаткування — весь валовий виторг від реалізації товарів і послуг, збору ПДВ — різниця між валовим виторгом і сумою витрат на сировину, напівфабрикати і послуги, отримані від постачальників. Найпомітніше акцизи знизилися у Бельгії, Італії, Канаді, Франції, ФРН і Японії через значне підвищення частки податків на соціальне страхування та особистого подохідного податку. Найвища частка акцизів у загальній сумі податкових надходжень — в Ірландії (42%), Португалії (40%). З 1980 по 2001 частка цих податків у загальній сумі податкових надходжень у США скоротилась з 17,6 до 16,1%; в Канаді — з 32,6 до 24,7%, Франції — з 30,4 до 25,2%; в Італії — з 26,5 до 25,6%; в Німеччині зросла з 27,1 до 28,8%; в Японії — з 16,3 до 19,0%; у Великобританії — з 29,2 до 31,3%. Частка специфічних акцизів у податкових надходженнях скорочується, а універсальних — зростає. Це зумовлено перевагою універсальних акцизів, оскільки одним податком обкладається переважна більшість товарів і значна частина послуг. У більшості країн — членів ОЕСР універсальний акциз стягується у формі ПДВ. Виплата П.н. зменшує заробітну плату середнього американського працівника приблизно на 6 — 7%. Упродовж XX ст. частка П.н. у США становила приблизно 1/3 сукупних податків. В Україні П.н. щодо ВВП з 1997 по 2003 скоротились з 10,9 до 7,7%. Загалом П.н. є найбільш несправедливими (в Україні їх частка на початку 90-х становила бл. 50%, 2003 — 60%), оскільки вони лягають на осіб, що витрачають на споживання найбільшу частку доходів. Деякими перевагами П.н. є нескладність сплачування, регулярність надходжень до бюджету, їх відносна вигідність для країн з динамічним рівнем розвитку, проте вони не перекривають недоліків.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити