Економічний енциклопедичний словник

Податки прямі — сукупність податків, які залежать від розмірів доходу (в т.ч. прибутку) або майна, стягуються з фізичних і юридичних осіб, за винятком податків на споживання (на окремі види споживчих товарів і послуг, на додану вартість та ін.). П.п. є: особистий подохідний; на соціальне страхування; на прибутки корпорацій, компаній, фірм, підприємств; майнові; промислові та ін. Щодо об'єктів оподаткування розрізняють податки на особисті доходи, на прибутки корпорацій, на житло, капітал, патенти, цінні папери, землю. Частка П.п. у загальній сумі податкових надходжень за повоєнний період у розвинених країнах світу поступово зростала (див. Податки непрямі). Це зростання відбулося внаслідок зниження непрямих податків — податків на споживання. П.п. загалом є прогресивнішою формою оподаткування, ніж непрямі, оскільки сплата податків на споживання є щодо найманих працівників дискримінаційною: чим більшу частину свого доходу вони витрачають на споживання, тим більший тягар непрямих податків. Позитивні аспекти П.п.: 1) виконують регулятивну функцію (держава з їх допомогою впливає на рівень інвестицій, економічну кон'юнктуру тощо); 2) сприяють певному перерозподілу національного доходу в інтересах найбідніших верств населення (залежно від шкали прогресивності); 3) дають змогу встановити прямо пропорційну залежність між доходами фізичної або юридичної особи і розмірами їхніх податкових виплат. Окремими недоліками П.п. є: складніший механізм їх вилучення (зокрема, методика нарахування, система обліку, запровадження декларацій), збільшення кількості податкових служб, можливість ухиляння від сплати. В Україні незважаючи на переважання непрямих податків, на 10 тис. населення припадало 17 податківців (у США — 7 — 8). Така невідповідність значною мірою є наслідком низької податкової культури, надмірного податкового тиску на юридичних осіб через їх намагання ухилитися від сплати податків. У 2005 чисельність податківців було значно скорочено.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити