Економічний енциклопедичний словник

Податкова декларація — документ, на підставі якого обчислюється особистий подохідний податок. П.д. містить інформацію про доходи, отримані платником податків з усіх джерел за певний період, як правило, за рік. У США, наприклад, П.д. містить такі основні відомості: 1) адреса платника податків; 2) номер платника податків у системі державного соціального страхування; 3) вид занять, професія; 4) сімейний стан; одинокий; сімейний, який заповнює П.д. окремо від дружини (чоловіка); сімейний, який заповнює спільну; глава сім'ї; вдівець; 5) кількість утриманців; 6) вік; 7) сума сукупного доходу, отриманого з усіх джерел: заробітна плата, жалування службовців, отримані відсотки, підприємницький дохід, доходи від капіталу та його приросту, пенсії, виплати з фондів соціального страхування (через безробіття, хворобу та ін.); 8) податкові пільги: неоподатковуваний мінімум, стандартна знижка, пільги для підприємців; 9) оподатковуваний дохід; 10) підпис платника податків; 11) дата заповнення. Перед підписом і датою зазначають достовірність і повноту інформації. П.д. містить попередження для платника податків, що в разі надання недостовірної інформації він підлягатиме переслідуванню в судовому порядку. Уряд України задекларував необхідність П.д. ще 1994, однак цей важливий засіб формування справедливої податкової системи впроваджується в життя повільно.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити