Економічний енциклопедичний словник

Податкова політика — форма економічної політики, в якій відображається комплекс цілей і заходів держави, спрямованих на ефективне функціонування податкової системи відповідно до соціально-економічної мети суспільства, на реалізацію основних функцій податків. Меркантилісти головну роль відводили фіскальній функції П.п.. На їхню думку, такі податки певною мірою підтримують вітчизняного товаровиробника, сприяють досягненню позитивного торговельного балансу. Д. Рікардо вважав, що податки мають лише частково впливати на ринковий механізм регулювання економіки. Неокласичний напрям сучасної економічної теорії доводить необхідність зниження податків на компанії, надання їм податкових пільг, а також скорочення державних податків, оскільки вони утруднюють механізм ринкового саморегулювання (див. Концепція "економіки пропозиції"; Монетаризм). Дж.Кейнс, на противагу цьому, стверджував, що держава впливає на схильність до споживання через відповідну систему податків і обстоював прогресивне оподаткування, яке стимулює взяття на себе ризику підприємцем. П. Самуельсон доводить, що структура податків має сприяти певному перерозподілу доходів суспільства, сформованих механізмом ринку. Дж. Робінсон стверджувала, що прогресивне оподаткування є предметом гордості демократії і засобом урівноважування сили, діє проти експансії. Проте такі оцінки П.п. є завищеними. Поєднання неокласичних і кейнсіанських ідей, а також поглядів представників неокласичного синтезу відбувалося на різних етапах у П.п. розвинених країн. П.п. уряду конкретизується в основних функціях податків — у виконанні фіскальної, регулятивної та стимулятивної функцій (див. Податки). Виконання податками цих функцій дає змогу сучасній державі здійснювати соціально-економічну політику, є основним засобом забезпечення процесу розширеного відтворення, зокрема антикризової політики, досягнення певної рівноваги економічної системи, функціонування господарського механізму. П.п. у розвинених країнах залежить передусім від змісту економічної політики, на яку значною мірою впливають рекомендації представників основних напрямів сучасної економічної науки, економічна кон'юнктура, міжнародна конкуренція та інші чинники. Якщо в попередні десятиліття П.п. спрямовувалася, зокрема, на послаблення економічної кризи (мала антикризовий характер), то з 60-х XX ст. вона набула антициклічного характеру. Важливе завдання П.п. від часів розгортання НТР — стимулювання науково-технічного прогресу, зокрема НДДКР, розвиток наукомістких галузей промисловості, малого бізнесу. В деяких країнах, зокрема у Швеції та Швейцарії, таким завданням є створення держави загального добробуту. В Україні на початку XXI ст. П.п. ще не набула ознак науково обґрунтованої, не виконує ефективно жодної зі своїх функцій, домінує її фіскальна функція.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити