Економічний енциклопедичний словник

Податковий кредит — відстрочення податків та інших обов'язкових платежів у бюджет у випадках, передбачених чинним законодавством. П.к. — один з елементів регулятивної (економічної) функції податків. Відстрочення сплати податків дає змогу суб'єктам господарювання тимчасово вивільнені обігові кошти спрямувати на розвиток підприємництва, зміцнення матеріально-технічної бази виробництва, впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу, підвищення ефективності господарської діяльності, конкурентоспроможності продукції тощо. У розвинених країнах світу використовують передусім П.к. інвестиційний, який передбачає вирахування з податку на прибуток фірм і компаній частини інвестицій. Зокрема, в Англії дозволяється використовувати до 10% податку на компанії для визначених законом певних видів інвестицій; у Франції такий кредит використовують для створення нових підприємств і прискореного розвитку відсталих регіонів. Форма П.к. інвестиційного — знижки на виснаження надр. Певного поширення набула така форма П.к., як зменшення податків на прибутки компаній на частину витрат на НДДКР. У Франції, наприклад, у 1992 — 1998 цей податок зменшувався на 50% обсягу витрат на НДДКР поточного року та аналогічних середніх витрат упродовж двох попередніх років з урахуванням динаміки цін. У міжнародних розрахунках для уникнення подвійного оподаткування широко використовують зовнішній податковий кредит (ЗПК) — залік податків, сплачених за кордоном, у рахунок внутрішніх податкових зобов'язань, завдяки чому урівноважуються шанси інвесторів щодо капітальних вкладень у різних країнах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити