Економічний енциклопедичний словник

Безпосередньо суспільний характер виробництва — виробництво, засноване на домінуванні суспільної власності на засоби виробництва та результати праці і планомірному регулюванні всіх сфер відтворення в загальносуспільному масштабі. Теоретично й методологічно обґрунтували Б.с.х.в. у найзагальніших рисах К.Маркс та Ф. Енгельс. З урахуванням досвіду розвинених країн світу, вимог закону прискореного розвитку економічних систем Б.с.х.в. існуватиме в умовах народної економіки, яка інтенсивно розвивається в цих країнах в останні десятиріччя, але повністю сформується на завершальному етапі еволюції соціалістичного способу виробництва.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити