Економічний енциклопедичний словник

Подвійне оподаткування — оподаткування прибутку іноземного підприємця у спільному підприємстві при його переміщенні за кордон та в його країні, а також часткове накладання одних податків на інші в межах однієї країни. Розрізняють: 1) оподаткування одного об'єкта на різних рівнях державної влади однієї країни (федерація, штати, місцева влада); 2) оподаткування прибутків юридичних осіб (підприємств, корпорацій, фірм) із наступним оподаткуванням цих прибутків як дивідендів акціонерів цих корпорацій; 3) оподаткування об'єкта більше як один раз у двох і більше державах. Перший вид П.о. не обмежує інтересів платника, оскільки йому байдуже, які органи влади стягують з нього податки. Другий різновид П.о. ліквідується із запровадженням комплексної системи індивідуального та корпоративного оподаткування. Що стосується третього виду П.о., то існують два підходи до оподаткування доходів: 1) за статусом платника; 2) за джерелом доходів. У першому випадку податки стягуються з урахуванням громадянства, місця проживання і місцезнаходження платника, тобто сукупний дохід платника оподатковується незалежно від характеру, внутрішнього чи закордонного географічного походження будь-якої частини доходу. Така система характерна для США, ФРН та інших країн. За територіальним принципом кожна стаття доходу (прибуток, дивіденд, відсоток) може оподатковуватись окремо (за однаковими правилами й за рівними ставками), але в межах тієї адміністративно-територіальної одиниці, де вони створені. Така система поширена в країнах, що розвиваються. У випадку дії цих податкових режимів і за відсутності спеціальних міждержавних домовленостей про порядок оподаткування фіскальні органи обох країн мають право стягувати податок із прибутків фірми і за отримання прибутку філіалом, і під час репатріації прибутку материнської компанії.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити