Економічний енциклопедичний словник

Подвійний запис — спосіб відображення господарських операцій на кореспондуючих рахунках бухгалтерського обліку, за якого кожна операція записується за дебетом одного і кредитом іншого рахунку в однаковій сумі. П.з. відображає двоїстість самих господарських процесів (операцій), що виявляється у їх взаємозалежності та взаємозумовленості. Такі операції можуть стосуватися двох і більше рахунків, що кореспондують між собою, однак сума записів за дебетом і кредитом їх відображення тотожна. Внаслідок цього підсумок записів за дебетом усіх рахунків повинен дорівнювати пудсумку записів за кредитом рахунків, що кореспондують з ними.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити