Економічний енциклопедичний словник

Позикові кошти — залучені підприємством на договірних умовах кошти юридичних і фізичних осіб (крім фінансово-кредитних установ). До П.к. належать податковий кредит, фінансова допомога на зворотній основі, кошти, отримані від випуску облігацій, та ін. П.к. поділяють на коротко -, довготермінові та відстрочені платежі до бюджету і державних позабюджетних фондів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити