Економічний енциклопедичний словник

Позитивні методи економічного аналізу — методи аналізу економічних явищ і процесів, за яких не з'ясовуються глибинні причинно-наслідкові зв'язки, а положення і висновки не враховують сутності соціально-економічної форми продуктивних сил (відносин економічної власності), морально-етичних, культурних, національних та інших цінностей і норм. Такий аналіз базується на філософії позитивізму (див. Позитивно економічно теорія). Водночас П.м.е.а. дають можливість формалізувати реальний економічний процес і подати його в певній математичній, графічній, матричній формах та моделях, а отже, мають певне практичне застосування.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити