Економічний енциклопедичний словник

Показник концентрації — коефіцієнт, за допомогою якого дається комплексна оцінка ступеня монополізації ринку (а отже, рівня розвитку конкурентного середовища). Визначається залежно від частки перших чотирьох наймогутніших корпорацій на певному ринку за формулою , де ОР1 — обсяг реалізації продукції однієї компанії (фірми, підприємства), ОР — загальний обсяг реалізації продукції певного виду (асортименту); ОР1 = мах (ОРі), для всіх і = 1+ n; ОР2 = мах (ОРі /ОР1) для всіх і= 1 + (n - 1); ОР3 = мах (ОРі/ОР1, ОР2) для всіх і=(n - 2); ОР4 = мах (ОРі/ОР1, ОР2, ОР3) для всіх і= 1 + (n— 3). Такі показники розраховуються у США і Франції для 4, 8, 20 і 50 наймогутніших компаній; в Німеччині, Великобританії та деяких інших країнах — для 3, 6 і 10 компаній.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити