Економічний енциклопедичний словник

Показники економічні — систематизована за певними критеріями економічна інформація, яка відображає кількісно-якісні характеристики економічних об'єктів, явищ і процесів. Розрізняють дві основні групи П.е.: затверджувані (обов'язкові для всіх організацій, міністерств) і розрахункові (використовуються для обґрунтування та узгодження планових завдань). Залежно від їх ролі у процесі суспільного виробництва П.е. об'єднують у такі види: 1) населення, трудові ресурси та їх використання; 2) основні фонди та їх використання (фондовіддача); 3) оборотні фонди та їх використання; 4) науково-технічний потенціал (його розвиток і використання); 5) виробництво промислової та сільськогосподарської продукції; 6) обсяги наданих послуг, в яких вимірюється передусім соціальна ефективність виробництва; 7) обсяги перевезень і вантажообіг за видами транспорту; 8) обсяги інвестицій, в т.ч. капіталовкладень; 9) фінансові показники (див. Показники фінансові); 10) показники рівня життя людей (див. Рівень життя); 11) охорона навколишнього природного середовища; 12) основні народногосподарські пропорції; 13) показники соціально-економічної ефективності; 14) зовнішньоекономічні зв'язки — загальний обсяг експорту та імпорту за товарними групами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити