Економічний енциклопедичний словник

Показники прибутковості — кількісно-якісна характеристика ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств, фірм, корпорацій, окремих галузей і національного господарства. Основними серед них є маса прибутку (визначається як різниця між сумою реалізованих товарів і собівартістю продукції); рентабельність виробництва (визначають відношенням прибутку до вартості всього авансованого капіталу або відношенням прибутку до собівартості продукції) і норма рентабельності. Показник прибутковості інвестицій у корпорацію визначають як відношення прибутку після сплати податку до інвестицій, виражене у відсотках. Використовують також коефіцієнт прибутковості власних коштів, який показує ефективність використання організацією в господарській діяльності власних матеріально-грошових ресурсів, показник прискорення обороту оборотних засобів — визначається діленням суми реалізованої продукції протягом року на середньорічну суму оборотних засобів корпорацій та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити