Економічний енциклопедичний словник

Показники прибутковості банківської діяльності — найважливіші показники ефективної діяльності банків упродовж певного періоду (як правило, за рік). До них належать: 1) норма прибутку на капітал (рентабельність капіталу) — визначається як відношення чистого прибутку до балансового капіталу (ефективною вважається діяльність банку, якщо норма прибутку не менша за 15%); 2) рентабельність активів — відношення чистого прибутку до сукупних активів банку (до ресурсів банку, що управляються, внаслідок чого за цим показником оцінюють ефективність праці управляючих банку, ефективним вважається показник, не менший за 1%); 3) рентабельність витрат — відношення прибутку до витрат, або суми прибутку на одиницю витрат; 4) чиста відсоткова маржа — відношення відсоткового доходу до загальних активів банку (оптимальним вважається показник на рівні 4,5%); 5) чистий спред — різниця між отриманими і сплаченими середніми відсотковими ставками, визначається за формулою, де ПД — відсоткові доходи за кредитними операціями; КП — кредитний портфель; ПВ — відсоткові витрати за депозитами; ПЗ — підвідсоткові зобов'язання. В західній економічній літературі використовують формули Дюпона, Гордона, Шарпа та ін. Так, згідно з формулою Дюпона, рентабельність банку (ROE) визначається шляхом множення чистого доходу активів (ROA) на мультиплікатор капіталу (Lf), який розраховується як відношення активів до капіталу банку. Іншим варіантом цієї формули є така: ROE = NI/TI • (ТІ/А) • (А/Е), де NI — чистий прибуток; ТІ — валовий дохід; А — активи банку; Е — власний капітал банку. Згідно з формулою Гордона, загальна рентабельність банку визначається так: Д,/Р0 + (Р, - Р0)/Р0, де Д, — дивіденди на кінець періоду; Р0 — ціна купівлі цінного папера (акції); Р( — ціна продажу акцій. Модель Шарпа для розрахунку рентабельності банку має такий вигляд: E(R) = Rf + [E(Rm) - Rf)] • В, де E(R) — очікувана ставка прибутковості (розрахунковий показник); Rf — безризикова відсоткова ставка; Rm — ринкова ставка прибутковості, яка складається з безризикової ставки і ризикової премії; E[E(Rm) — Rf] — ризик- премія; E(Rm) — очікувана ринкова ставка; В — поправочний коефіцієнт, який визначає ринковий ризик. Рентабельність активів комерційних банків України 2000 становила мінус 0,09%, 2003 — 1,22%; рентабельність капіталу — мінус 0,45% і 8,89%.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити