Економічний енциклопедичний словник

Показники статистичні — кількісно-якісна характеристика економічних і соціальних (в т.ч. політичних, національних, правових) явищ, процесів суспільства за певний період. Розмаїтість таких явищ і процесів зумовлює існування великої кількості різноманітних за змістом показників. Основні П.с. поділяються на групи за різними критеріями: 1) сутності (розкривають найважливіші властивості, ознаки, якісну визначеність певної сукупності явищ і процесів — рівень життя, індекс людського розвитку тощо); 2) часової визначеності — інтервальні (характеризують розвиток явища або процесу за певний час) і моментні (дають кількісну характеристику явищ на певний момент); 3) ступеня агрегування — індивідуальні і узагальнювальні; 4) за масштабністю виміру — загальнонаціональні, регіональні, галузеві та ін. Виділяють також абсолютні (безпосередньо пов'язані з соціально-економічною та фізичною сутністю явищ і процесів) і відносні (відображають кількісні співвідношення таких явищ і процесів). Своєю чергою, серед абсолютних розрізняють трудові (людино-день), вартісні (обсяг прибутків) і натуральні. Комплексно розкрити кількісно-якісні параметри соціально-економічних явищ і процесів можна лише за допомогою системи показників.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити