Економічний енциклопедичний словник

Політика акціонерного товариства емісійна — складова фінансової політики корпорації, спрямована на чітке визначення можливостей випуску акцій, їх обсягу з метою залучення власних фінансових ресурсів у мінімально можливий термін. Основними етапами П.а.т.е. є, по-перше, комплексне вивчення запланованої емісії акцій, що передбачає ретельний аналіз кон'юнктури фондового ринку (характеристику стану попиту та пропозиції на акції, динаміку цін їхнього котування, оцінку інвестиційної привабливості своїх акцій тощо; по-друге, визначення основної мети емісії та похідних від неї цілей. Такою метою може бути значне підвищення ринкової вартості компанії в майбутньому, а цілями: отримання коштів для збільшення інвестицій; підвищення частки власного капіталу, а отже, посилення фінансової стійкості, в т.ч. кредитоспроможності та ін.; по-третє, визначення обсягу емісії з урахуванням видів і кількості емітованих акцій; по-четверте, оцінка вартості створюваного акціонерного капіталу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити