Економічний енциклопедичний словник

Політика підприємства амортизаційна — раціональне управління амортизаційними відрахуваннями від використовуваних основних фондів і нематеріальних активів з метою реінвестування їх у виробництво та забезпечення розширеного відтворення. Основними передумовами виваженої П.п.а. є з'ясування складу і структури основних фондів підприємства, обсягів використовуваних активів, що підлягають амортизації, використання наукових методів оцінювання вартості цих активів, термінів використання їх в організаціях, дозволених чинним законодавством методів амортизації активів, інвестиційна активність підприємства, фірми, компанії та ін. Кошти амортизаційного фонду можна використовувати на капітальний ремонт, реконструкцію, придбання та створення нових основних фондів, їх технічне переобладнання та інші цілі. Ефективність П.п.а. визначається шляхом порівняння грошових потоків (суми прибутку та амортизаційних відрахувань) у разі використання різних видів амортизації і всієї суми активів чи їх окремих елементів.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити