Економічний енциклопедичний словник

Політика стабілізації — комплекс форм і методів, які застосовує держава для підтримання сталої й динамічної відносної рівноваги національної економіки, а отже, стабільних темпів економічного зростання, для зменшення циклічних коливань, рівня інфляції та безробіття. Основними засобами П.с. є провадження грошово-кредитної, податкової, бюджетної, цінової, антиінфляційної, антициклічної політики (див. відповідні статті). В П.с. слід враховувати раціональні ідеї представників усіх напрямів економічної теорії з огляду на конкретну економічну ситуацію. Розробка і реалізація П.с. в Україні 90-х XX ст. базувалася на засадах лібералізму, вимогах міжнародних фінансових організацій, передусім МВФ, і здебільшого не відповідала об'єктивному перехідному стану суспільства та економіки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити