Економічний енциклопедичний словник

Політична система — сукупність політичних інститутів (держави, політичних партій, громадських організацій та ін.) у процесі їх взаємодії, спрямованих на підготовку та ухвалення політичних рішень, внаслідок чого виникають і розвиваються політичні відносини й відбувається політична діяльність у суспільстві. Основними функціями П.с., в яких комплексно розвивається її сутність, є такі: 1) обґрунтування стратегічної мети та шляхів розвитку суспільства за внутрішніх і зовнішніх умов, що змінюються; 2) розробка комплексних програм реалізації такої мети та шляхів розвитку суспільства з урахуванням інтересів суспільства; 3) всебічне визначення наявних та потенційних ресурсів (матеріальних і нематеріальних, в т.ч. духовних), необхідних для досягнення стратегічної мети і похідних від неї цілей і завдань; 4) оптимальне узгодження раціональних інтересів суспільства з економічними, соціальними, правовими, політичними, ідеологічними інтересами окремих соціальних верств і груп; 5) формування політичної свідомості у населення.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити