Економічний енциклопедичний словник

Політичний режим — функціонування та розвиток політичної системи країни загалом та державної влади зокрема з точки зору можливості різних суб'єктів такої системи впливати на формування і розподіл політичної влади, на виконання державою своїх функцій. Основними критеріями розмежування різних П.р. є характер конституції та можливість реалізації її положень, чітке розмежування і незалежність різних гілок влади, наявність багатопартійності та опозиції в країні, рівень політичних свобод і розвитку громадського суспільства та ін. Найважливішими типами П.р. є демократичний (характеризується реальною можливістю політичного вибору, демократичними виборами та ін.), авторитарний (обмежений політичний вибір, обмеженість політичних свобод, відсутність вільних виборів тощо) та тоталітарний (тотальний контроль з боку окремих кланів або однієї особи над державними органами влади, а їх — над усіма сферами суспільного життя країни). П.р. у кінцевому підсумку визначається типом економічної системи і передусім характером власності на засоби виробництва. Так, узурпація основної частки національного багатства кланово-номенклатурною елітою в період перебування при владі Л. Кучми призвела до існування в Україні авторитарного П.р. у поєднанні з тоталітарним.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити