Економічний енциклопедичний словник

Поняття — форма мислення, змістом якої є певна сукупність узагальнених даних, об'єднаних ознак (властивостей) окремого предмета або явища, а також відносини між ними. Зміст П. перебуває в обернено пропорційній залежності від його обсягу (ємності). Розрізняють всезагальні П. (наприклад, виробництво), загальні (товарне виробництво), специфічні (капіталістичне товарне виробництво) та особливі (характеризують економічні явища і процеси лише на одній зі стадій (товарне виробництво монополістичне). Так само розмежовуються економічні категорії, які, однак, виражають глибшу сутність (сутність другого порядку), а економічні закони — сутність третього порядку. Процес формування П. охоплює його аналіз, визначення і формулювання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити