Економічний енциклопедичний словник

Попит на гроші — загальна сума попиту на найліквідніший актив для виконання грошима функції засобу обігу та збереження вартості, а також різні концепції авторів стосовно цієї проблеми. На думку Дж. Кейнса, П. на г. зумовлений трьома основними факторами: 1) з боку населення — потребами у закупівлі різноманітних товарів; у суб'єктів підприємницької діяльності — у придбанні сировини, матеріалів, виплат і заробітної плати, відсотків за кредит тощо; 2) з боку держави — для виконання своїх функцій; намаганням цих суб'єктів зберігати частину цього найліквіднішого активу для непередбачуваних ситуацій, зменшення ризиків тощо; 3) з метою придбання різних фінансових активів, які дають доходи, здійснення спекулятивних операцій, виконання майбутніх угод та ін. Загалом П. на г. визначається потребами у виконанні ними функцій засобу обігу, а також збереження вартості (як на найліквідніший актив, засіб здійснення спекулятивних операцій). У межах другого виду П. на г. найважливішим є попит на актив (кількість грошей, яку люди заощаджують, визначається відношенням доходу, який залишається власником у готівковій формі, до всього отриманого доходу). Загалом у концепції Кейнса П. на г. визначається трансакційним (операційним) мотивом, мотивом перестороги і спекулятивним. Своєю чергою, П. на г. як функції засобу обігу детермінується величиною номінального ВНП, темпами цього зростання, швидкістю обертання грошової одиниці. Цю залежність у межах кількісної концепції грошей математично обгрунтував І. Фішер у формулі, з якої виводиться рівняння обміну (див. Рівняння обміну), де V — кількість оборотів грошової одиниці, М — кількість грошей в обігу. П. на г. як засіб збереження вартості перебуває в обернено пропорційній залежності від номінальної ставки відсотка. На відміну від трансакційного варіанта П. на г. І. Фішера, представники кембриджської школи (А. Маршалл, А. Пігу, Д. Робертсон) обґрунтували варіант касових залишків, що базується на положенні кількісної концепції грошей про наявність щільного зв'язку між кількістю грошей і загальним рівнем цін і виражається формулою М = kPY, де М — грошова маса, Р — рівень цін, У — обсяг виробництва та доходу, k — коефіцієнт касових залишків або грошових запасів (та частина PY, яку населення зберігає у формі готівки). Математично k визначається, де V — швидкість обертання грошей. Проте V (як потокова змінна) і істотно різняться між собою. Крім того, така ж залежність існує між кількістю грошей в обігу і зростанням курсу цінних паперів. Ці два види П. на г. формують загальний попит.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити