Економічний енциклопедичний словник

Порядок створення спільних підприємств (СП) — сукупність положень і правил національного законодавства, які регламентують створення СП. Відповідно до законодавства, СП може бути створене: через придбання іноземним інвестором частки участі (паю, акцій) підприємства, фірми, компанії без іноземної інвестиції; через придбання юридичною або фізичною особою України права участі в підприємстві зі 100% іноземною інвестицією. Створення СП на території України передбачає такі етапи: 1) розробка позицій українського партнера щодо створення СП; 2) пошук і вибір іноземного партнера; 3) підготовка й підписання партнерами протоколу про наміри; 4) розробка техніко — економічного обґрунтування та його узгодження партнерами; 5) підготовка установчих документів на основі техніко — економічного обґрунтування; 6) реєстрація СП. Пропозицію створення СП на території України розробляє потенційний засновник. Результат проведеної роботи — пакет документів, підготовлений партнерами, який охоплює: установчий договір про створення СП; статут СП; техніко — економічне обґрунтування СП. Розробивши основні вимоги, українська сторона веде пошук партнера. Українське підприємство, яке має намір створити СП, до пропозиції, зробленої можливим іноземним партнером, включає такі дані: рівень якості продукції, яку планується випускати, її порівняння зі світовими аналогами; технічні характеристики обладнання; наявність окремих споруд і вільних площ для внеску до статутного фонду; професійна підготовка і кваліфікація кадрів; забезпеченість території розміщення майбутнього СП транспортними комунікаціями: розміщення СП щодо постачальників сировини, напівфабрикатів. Позиція українського партнера передбачає в обов'язковому порядку розв'язання проблеми валютного самозабезпечення СП. За законодавством потреби у валюті СП повинні покривати за рахунок власних валютних ресурсів. Пошук іноземного партнера ґрунтується на загальновизнаній світовій практиці. Спершу визначають коло фірм-продуцентів, відомих на світовому ринку, за допомогою спеціалізованої служби Торгово-промислової палати або через консультаційно-посередницькі фірми чи зовнішньоторговельні об'єднання. Потенційний український учасник СП виходить із системи критеріїв, на підставі яких відбирає певну кількість фірм (8 — 10) для детальнішого вивчення. Такими критеріями є: розміри активів та їхня динаміка за останні 2 — 3 роки; співвідношення власного і позиченого капіталів; співвідношення основного і обігового капіталів; кількість зайнятих на підприємстві; динаміка прибутку, отриманого за останні 2— 3 роки. Відібравши 3 — 4 фірми, українське підприємство надсилає їм офіційні запити із загальними вимогами до майбутнього СП, із зазначенням технічних характеристик продукції, яку планується випускати. Для вибору партнера використовують також практику міжнародних тендерів (торгів) — відкритих і закритих. Відмова у державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише в разі порушення встановленого її порядку (відмова з мотивів недоцільності реєстрації не допускається). Вона повинна бути оформлена письмово, із зазначенням мотивів відмови і може бути оскаржена в судовому порядку.




Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити