Економічний енциклопедичний словник

Послуги з високою ємністю знань — комплекс послуг у період інформаційної революції, розвиток яких визначає прогрес нематеріальної сфери виробництва, опосередковано — всієї економіки у розвинених країнах світу наприкінці XX — на початку XXI ст. До таких послуг належать: комп'ютерна діяльність, наукові дослідження, освіта, охорона здоров'я, рекреаційна діяльність, фінансове посередництво, страхування, обслуговування бізнесу, оцінка нерухомості, спортивна та культурна діяльність, юридичні послуги. Особливістю таких послуг є їх випереджальне зростання порівняно із збільшенням попиту на товари, менша капіталомісткість і стандартизованість. Завдяки розвитку таких послуг значно зростає частка ВВП та доданої вартості у загальному обсязі ВВП, а також чисельність зайнятих. Найбільшого розвитку такі послуги набули у Люксембурзі, Швеції, Данії та Бельгії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити