Економічний енциклопедичний словник

Потенціал інтелектуальний — сукупність розумових здібностей і творчих обдарувань людей і можливість їх збагачення, на основі яких формується їх здатність (загалом — здатність окремої нації, народу) засвоювати нові знання та інформацію й використовувати їх для створення і впровадження нової техніки і технології, інших елементів продуктивних сил, а також усіх підсистем національної економічної системи (техніко — економічних, організаційно-економічних відносин, відносин економічної власності і господарського механізму). Такий потенціал, своєю чергою, слугує основою для розвитку культури, мистецтва та інших елементів суспільства, що впливає на вдосконалення економічного потенціалу країни. Важливою передумовою формування П.і. в Україні є обґрунтування життєздатної національної ідеї, розкріпачення духу народу, його енергії і підприємливості, істотне підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня. Інтелектуальна діяльність у межах країни виявляється у комплексі систематизованих знань, представлених в об'єктах інтелектуальної власності — творах науки, відкриттях, винаходах, раціоналізаторських пропозиціях, програмах для комп'ютерів, базах даних для них, ноу-хау тощо. За роки незалежності в Україні через помилки керівництва країни П.і. зазнав значного руйнування, внаслідок чого послаблено економічний суверенітет і безпеку країни.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити