Економічний енциклопедичний словник

Потенціал інформаційний — інформаційні ресурси і потужності різних економічних суб'єктів, а також можливість їх збільшувати з урахуванням оптимальної структури, вміння раціонально використовувати в інтересах суспільства. Такими суб'єктами є окрема людина, трудовий колектив, підприємство, фірма, компанія, соціальні верстви і групи, класи, держава та її органи, країна, а також різні суб'єкти в межах світового господарства. Виокремлюють П.і. фахівця певної професії, передусім ученого, організатора, менеджера; П.і. трудового колективу, соціальної верстви, групи тощо. Залежно від П.і. зростає ефективність діяльності цих суб'єктів. У взаємодії окремих підсистем та елементів П.і. і за наявності в кожного з них відповідних інформаційних ресурсів виникає якісно новий інтегративний П.і. суспільства, який сприяє значному зростанню соціально-економічної ефективності суспільного виробництва. Основні інформаційні ресурси постачає система науково-технічної інформації, яка перебуває у розпорядженні цих суб'єктів і міститься у книгах, журналах, описах винаходів тощо. За сучасних умов важливу роль серед інформаційних ресурсів відіграють програми ЕОМ, а їх носіями є бази різноманітних даних, відповідна інформаційна техніка, система засобів зв'язку і спілкування людей, електронна пошта, мультимедіа та ін. Важливою характеристикою П.і. є ступінь тих змін (кількісно-якісних, сутнісних та ін.), які зумовлені переданням повідомлень, відомостей від одного суб'єкта або системи до іншого суб'єкта чи системи, що зумовлює певні зміни у становищі останніх. Такому розумінню П.і. відповідає трактування інформації як усього того, що трансформує, а назви відповідної дисципліни — як теорії зв'язку. Звідси випливає така важлива ознака П.і., як його цінність, корисність. Водночас залежно від ступеня впливу на поведінку іншого суб'єкта чи системи визначається ступінь цінності та корисності такої інформації. У даному разі необхідно вирізняти поняття "потік інформації", яке означає комплекс повідомлень, відомостей, даних та ін., що циркулюють у межах певної системи і необхідні для управління нею. Основними аспектами цього поняття є спрямованість і періодичність отримуваної інформації, її обсяг і структура, щільність і місткість окремих повідомлень, відомостей, а також ступінь їх використання.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити